Vården i Sverige

I Sverige har vi det ganska bra när det kommer till olika typer av vård. Vårt hälso-och sjukvårdssystem är uppbyggt på det sätt så att alla ska kunna få den vård de behöver. Alla som bor i Sverige ska därmed rätt till vård, även de personer som är asylsökande.

Vi har något som heter den offentliga vården, och det är den vård som alla människor har rätt till och kan använda. De som står för den offentliga vården är kommuner, landsting och regioner.

I Sverige har vi även något som heter högkostnadsskydd. Det är ett skydd mot höga kostnader för både vård och för mediciner. Det innebär att du som är en patient bara ska behöva betala en summa på 1100 kr, per år. Efter den summan får du ett frikort, som gäller i 12 månader från den dag du gjorde ditt första besök.

Hälsovård omfattas av bland annat BVC (barnavårdscentralen), MVC (mödravårdscentralen) och tandläkare. Det finns både offentliga tandläkare såväl som privata.

Äldreomsorg, finns i både privat regi och via kommunen

Sjukvård, består av allt från råd via telefon till besök på vårdcentral eller sjukhus.

En annan typ av vård, är besök hos psykolog, så som Psykologa erbjuder, den kan vara offentlig och privat.

sjukvård